Zprávy & tiskové zprávy

Možnosti využití tepelných čerpadel a zpětného využití tepla v komunálních objektech

Firma Carrier se zabývá již 116 roků vývojem a produkcí klimatizačních zařízení od malých mobilních jednotek, přes běžné klimatizační splitové systémy, chladiče kapalin.....

... více

Vysoce účinná kogenerace AB ENERGY ČESCÁ

AB Industrial Group působí již více než 30 let v oblasti kogenerace a podpory energie z obnovitelných zdrojů....

... více

Právní aspekty výjimek z BAT

Kdo bude muset žádat o vyjímky z emisních limitů spojených s BAT? Jak se česká právní úprava připravila na tyto výjimky a jak je na tom evropská legislativa....

... více

Nákup energií prostřednictvím energetické burzy

Nákup energií prostřednictvím energetické burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) – Ing. Jaroslav Severin

... více

Popis základních režimů provozu kogenerační jednotky (KGJ)

Popis základních režimů provozu kogenerační jednotky (KGJ)

... více

Elektromobilita a inovativní využití OZE a Akumulace energie.

Elektromobilita, inovativní využití OZE a akumulace energie...

... více

Možnosti podpory snižování energetické náročnosti podnikání z OP PIK

Možnosti podpory snižování energetické náročnosti podnikání z OP PIK.

... více

Nakládání s infekčním odpadem a jeho následné energetické využití

Nakládání s infekčním odpadem a jeho následné energetické využití 

... více

Energetická optimalizace osvětlovacích systémů

Jak optimalizovat osvětlovací systémy?

... více

MULTIFERM - technologie pro výrobu paliva pro teplárenské účely z biologicky rozložitelných odpadů

MULTIFERM - technologie pro výrobu paliva pro teplárenské účely z biologicky rozložitelných odpadů

... více

Odsiřovací metody pro malé a střední energetické zdroje

Odsiřovací metody pro malé a střední energetické zdroje

... více

AlbisTech - efektivní energetika bez práce

AlbisTech - efektivní energetika bez práce

... více

Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat nák

Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst

... více

Změny nakládání s komunálním odpadem v ČR v kontextu balíčku k oběhovému hospodářství

V prosinci 2017 byla dosažena předběžná dohoda k tzv. balíčku k oběhovému hospodářství. Legislativa odpadů a obalů na úrovni EU bude výrazně upravena. ...

... více

Královéhradecký kraj - Chytrý region nejen v energetice

Královéhradecký kraj - Chytrý region nejen v energetice

... více

Vyhláška - paliva

Vyhláška - paliva

... více

Ochranné povrchové úpravy pro zvýšení životnosti a snížení nákladů v energetice

Technologie ochranných povrchových úprav proti korozi, erozi a abrazi pomocí žárových nástřiků (metalizace) a laserového navařování a jejich vliv na účinnost v energetice.

... více

Základem chytré obce či města je chytrá KNX instalace

Základem chytré obce či města je chytrá KNX instalace....

... více

KNX umožní vysoké úspory energií i v podnicích

KNX umožní vysoké úspory energií i v podnicích...

... více

Zvýšení účinnosti stávajících elektrostatických odlučovačů

Zvýšení účinnosti stávajících elektrostatických odlučovačů (EO) pro dosažení BAT / BREF 2021.

... více

Možnosti úspor při výrobě stlačeného vzduchu, vizualizace a dálkové řízení kompresorové stanice

Možnosti úspor při výrobě stlačeného vzduchu, vizualizace a dálkové řízení kompresorové stanice.

... více

Energetika versus Energy Management

Energetika versus Energy Management?

... více

Potenciál energetických úspor a decentrální energetiky v českém průmyslu

Jaký je potenciál energetických úspor a decentrální energetiky v českém průmyslu?

... více

Ochranné povrchové úpravy pro zvýšení životnosti a snížení nákladů v energetice

Ochranné povrchové úpravy pro zvýšení životnosti a snížení nákladů v energetice...

... více

Změny v ochraně osobních údajů v souvislosti s novým nařízením GDPR (nejen) pro energetický sektor

Změny v ochraně osobních údajů v souvislosti s novým nařízením GDPR (nejen) pro energetický sektor

... více

Termické využívání kalů – cesta do pekel či naše budoucnost?

Jaké novinky chystá odpadářská legislativa pro sektor kalů z ČOV? Budeme je i nadále moci kompostovat či dávat na zemědělskou půdu? Jaké jiné možnosti materiálové i energetické kaly mají?

... více

Aktuální produkce a nakládání s komunálními odpady a výhled do budoucnosti

Jak jsou na tom s mírou separace, materiálovým a energetickým využitím základní územní celky?

Bude v případě maximálního navýšení separace papíru, plastu, skla a kovů splněn požadavek 60% materiálového využití komunálním odpadů v roce 2025?

... více

Snížení spotřeb energií u chlazení a vytápění díky kapalině?

Nano kapalina, která zvyšuje rychlost přenosu tepla/chladu , čímž také dochází k celkové zefektivnění procesu. Jaké jsou další parametry této nanokapaliny?

... více

Aktuální legislativní informace z oblasti odpadového a oběhového hospodářství

Jaký je stav legislativy v odpadovém hospodářství? Co nového nás čeká a nemine? Aktuální informace uslyšíte přímo od zástupce ředitele odboru odpadu a vedoucího oddělení koncepcí a technologií z Ministerstva životního prostředí, od Ing. Bc. Jana Maršáka, Ph.D.

... více

Perspektiva energetického využívání odpadů pohledem cirkulární ekonomiky.

Jaký pohled má cirkulární oběhová ekonomika na energetické využití odpadů?

... více

Inteligentní systém pro dokonalou optimalizaci dodaného tepla

Představujeme inteligentní systém pro dokonalou optimalizaci dodaného tepla, který jako jediný na trhu dokáže kvantifikovat tepelný zisk a míru tepelné akumulace v bytových domech...

... více

Energetické využití tuhého alternativní paliva s použitím technologie spalování ve stacionárním fl

Prezentace shrnuje poslední vývoj spalování tuhých alternativních paliv a bude také prezentováno technické řešení vlastního parního kotle.

... více

Energeticky šetrná oceněná budova Natura Park

Proč a za co získala zvláštní ocenění Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku budova Natura Park?

... více

Představení technologie pro kvalitní vnitřní prostředí budov iClima a případová studie realizace sys

iClima je unikátní energeticky úsporné řešení pro vytápění a chlazení budov, které nabízí i maximální komfort vnitřního prostředí.... Co to je kapilární systém vytápění? Jak vysokých hodnot úspor lze dosáhnout?

... více

Aktuální výhled k možnostem odpadového hospodářství a využití odpadů

Nový zákon o odpadech dle prohlášení ministra Brabce již v tomto volebním období nebude schválen....Naopak lze v letošním roce očekávat schválení nových evropských odpadových směrnic respektujících balíček k oběhovému hospodářství. Jak tedy dál?

... více

Chytrý region Královéhradecký kraj

Co je to chytrý region? Jak a proč vzniká? Co je jeho cílem? Kdo jej iniciuje?Chytrý region je příležitost pro města a obce.

... více

Role lidského chování v energy managementu se zahrnutím case study ze Škoda Auto

Přednáška se zaměří na různé aspekty lidského chování v průmyslovém  energy managementu.... na příkladech z praxe.

... více

Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu – klíč k úsporám

Stlačený vzduch se používá téměř ve všech průmyslových odvětvích. Není tajemstvím, že je prakticky nejdražší ze všech energií...

... více

Energetické zdroje

Společnost Landis+Gyr již více než století pomáhá energetickým společnostem využívat výhod technologií a inovací... lépe využívat energii.

... více

Nízkonákladové odsiřovací zařízení pro zdroje do 50MW

Výstavba a provoz suchého kondicionovaného odsiřování spalin v teplárně Sinthomer v Sokolově.

... více

Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou

Jak důležité je mít energii pod kontrolou, abychom nepřekročili sjednané odběrové diagramy energií od dodavatele.... Zachovejte kontiuitu a účinnost výroby a zároveň dodržte sjednanou spotřebu energie...

... více

Inovativní přístup ke správě budov v oblasti energetické efektivnosti

Projekt TOGETHER má za cíl motivovat veřejné budovy při osvojení inovativního přístupu správy budov v oblasti energetické efektivnosti.

... více

DALŠÍ DESÍTKY OBCÍ, ŠKOL ČI ÚŘADŮ UŠETŘÍ ZA ENERGIE

Další desítky obcí, škol či úřadů ušetří za energie. MŽP schválilo projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách za 1,2 miliardy korun.

... více

Pozvánka na seminář k financování nadnárodních energetických projektů a match-making

Setkání pro potenciální projektové partnery, 15.-16. září 2016, Praha

... více

Téměř dvě miliardy korun pro odpadové hospodářství

Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. 

... více

Energetické fórum & Teplárenské dny

Rekapitulace mezinárodního odborného fóra a výstavy.

... více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) jsou členské státy Unie povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti.

... více

Systémy tepelné techniky

Skupina Viessmann je jedním z předních mezinárodních výrobců systémů tepelné techniky.

... více

Snímače teploty od - 200 °C do 600°C

Společnost SENSIT s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších výrobců snímačů teploty od - 200 °C do 600°C, dále také snímačů vlhkosti a proudění. 

... více

Building Technologies

Systémy budov zabezpečovací, protipožární a instalační techniky.

... více

Systém snímatelných izolačních pouzder pro potrubí a armatury

Speciální izolační produkty pro rozdílné provozní teploty a podmínky. 

... více

Integrovaná řešení v energetice

Landis+Gyr je předním světovým poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti energetiky zaměřených na potřeby energetických společností.

... více

Tepelné zdroje, řízení technologických zařízení budov....

Společnost MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. vznikla v roce 1990 transformací Výzkumného a vývojového ústavu Pozemního stavitelství v Ostravě. Zakladatelé firmy jsou zároveň bývalí pracovníci tohoto výzkumného ústavu.

... více

Zodpovědná energie

MVV Energie CZ a.s. je mateřská společnost v dynamicky se rozvíjející energetické skupině působící především na Moravě, v Severních Čechách a na Vysočině.

... více

Přes 2,1 miliardy korun z EU na ochranu proti povodním a na lepší využití odpadů

Finanční příspěvek z EU fondů získá celkem 390 projektů přihlášených v 3., 4., 5. a 7. výzvě OPŽP. Nejvíce žádostí Státní fond životního prostředí ČR obdržel na projekty se zaměřením na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. 

... více

GENERI, s.r.o.

Vývoj, výroba a dodávky elektrických přístrojů do prostředí s nebezpečím výbuchu i bez nebezpečí výbuchu.

... více

Produkty a služby v oblasti průmyslové automatizace

Průmyslová automatizace - Divize Honeywell Process Solution (HPS)

... více

Dřevní a alternativní pelety

Společnost IVORY Energy a.s. patří do skupin firem, které se zabývají výrobou, prodejem a distribucí dřevních a alternativních pelet. 

... více

Komplexní ekologické poradenství v oblasti chemických látek, ovzduší, vod a odpadů

EKONOX, s.r.o. konzultační a poradenská firma pro oblast ekologie, chemie a chemického inženýrství. 

... více

Dodávky investičních celků „na klíč“

Kromě vlastních výrobků a prací zajišťuje i potřebné subdodávky (např. elektro a stavební část technologie).

... více

Elektronická relé, elektroměry, termostaty i instalační stykače - to je Finder CZ, s.r.o.

Výrobce přístrojů pro řízení technologických procesů v průmyslu i zemědělství a přístrojů pro ovládání technologie budov.

... více

Podpora podnikatelského prostředí dodavatelů tepla a teplárenských technologií…ADTT

Hlavním cílem Asociace dodavatelů tepla a technologií je podpora podnikatelského prostředí dodavatelů tepla a teplárenských technologií.

... více

Průmyslové kotle, které šetří životní prostředí

Divize Průmyslové kotle nabízí specifická řešení v otázkách zásobování energií řemeslných podniků, v průmyslu a komunálních oblastech. 

... více

Komponenty pro regulaci soustav centrálního zásobování teplem

Firma Danfoss nabízí technické poradenství, prodej a distribuci výrobků firmy Danfoss A/S Nordborg.

... více

Energetické fórum & Teplárenské dny poprvé otvíraly dvě dámy

22. ročník Energetického fóra & Teplárenských dní nás znovu přesvědčil, že setkávání znalců ve svém oboru a poučených laiků má svůj smysl.

... více

Informační systém HELIOS od Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s. – informační systémy HELIOS, řešení pro váš obor. Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarová řešení z jeho produkce....

... více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - B:POWER

B: POWER inženýrská společnost, dodávající na trh ucelená řešení elektráren na klíč v řádech desítekstovek kilowatt. Jedná se o využití nejmodernějších ORC technologií....

... více

Již žádné úniky v inženýrských sítích

Společnost Bettra je špičkový dodavavatel širokého sortimentu pro utěsnění...

... více

Problémy s úpravou vody v technologiích? Víme, jak na ni!

BKG - úprava vody s.r. o. projektuje, staví a dodává zařízení a kompletní technologie na úpravu vod...

... více

Ekologie, průmysl, energetika - to vše máme v malíčku....

EKONOX, s.r.o. - Konzultační a poradenská firma pro oblast ekologie, chemie a chemického inženýrství. Ať potřebujete jen bezpečnostní listy nebo dokumentaci EIA....

... více

Kdo Vám poradí s elektromobilem?

Pronájem elektromobilů značky Tesla Motors a elektromobilů jiných značek. Tesla Limousine Service. Zprostředkování koupě....
 

... více

O dotacích pro Váš byznys i energetiku a úspory energií víme vše!

Pomáháme firmám získat dotace z EU, úspěšně své klienty provádíme problematikou veřejných zakázek, nastavujeme spolu systém energetického...

... více

Řídíme průmyslové a technologické procesy...

Finder CZ je dceřiná společnost tradičního stejnojmenného výrobce přístrojů pro řízení technologických procesů v průmyslu a zemědělství.....

... více

Umíme uchovat vyrobenou elektřinu jak v domácnostech, tak v průmyslu

Co s přebytečnou elektrickou energií vyrobenou fotovoltaickými panely, větrnou eletrárnou? SAVEBOX je řešení pro domácnosti i průmysl....

... více

Ztráty tepla a energie minimální.....

Společnost ISOPLUS je jedním z předních evropských výrobců předizolovaných potrubních systémů, jejichž oblast použití se rozprostírá od lokálního či dálkového vedení tepla až k četným použitím v průmyslových oblastech...

... více

Změříme vše - elektřinu, teplo, vodu, plyn i chlad....

Landis + Gyr je předním světovým dodavatelem řešení v oboru měření elektrické energie, plynu, tepla/chladu a vody pro energetické společnosti.

... více

Pomůžeme Vám zvýšit výkon a snížit riziko

Lloyd´s Register EMEA je mezinárodní organizace, která se zaměřujeme se na lokální potřeby klientů s ohledem na jejich specifické požadavky v podnikání.

... více

Řešíme automatizaci tepelných zdrojů a průmyslových technologií

Společnost MARTEK ELEKTRONIK vytváří řešení v oblasti automatizace pro tepelné zdroje, betonárny a jiné technologie....

... více

Certifikace systémů managementu nejen 50001

Společnost PRO-CERT s.r.o. je akreditovaná certifikační společnost poskytující služby v oblasti certifikací systémů managementu. Specializací společnosti jsou tyto...

... více

Úspěšný poskytovatel energetických služeb

Společnost Siemens je zkušeným poskytovatelem energetických služeb, který....

... více

Efektivní nakládání s energiemi, optimalizace využití odpadního tepla v průmyslu

Potřebuje vaše průmyslová výroba vytápět nebo ohřívat, prostě teplo dodávat? Potřebujete teplo z procesu odvádět? Kryjí se přibližně časově potřeby chlazení a vytápění? Anebo máte k dispozici zdroj laciného tepla, ale o nízké teplotě? Pak je pro vás vhodné zvažovat použití průmyslového tepelného čerpadla ve výrobním procesu. 

... více

Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji na Teplárenských dnech

První kolo rozdělování kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji je za námi, už nyní se však chystá výzva další. Vyhlášena bude v polovině září letošního roku a žadatelé se mohou připravovat už s předstihem. Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji se budou prezentovat mimo jiné i v rámci Energetického fóra & Teplárenských dnů v Hradci Králové, a to 14. dubna 2016. Poradenské pracoviště zde bude k dispozici od 9:00 do 15:00 hodin.

... více

Energetické fórum & Teplárenské dny - tisková zpráva

Přijďte navštívit 22. ročník akce, která nabízí osm odborných konferencí s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavu.

... více

Praktické příklady nízkonákladových úspor, využití monitoringu energií

Cílem naší přednášky je odpovědět na otázku, jak jednoduše monitorovat energetické spotřeby napříč organizacemi a procesy, odhalovat plýtvání a zvyšovat efektivitu při nakládání s energiemi.

... více

Dotační příležitosti pro podnikatele v období 2014 - 2020

Výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

... více

Energeticky úsporná obec

Cílem projektu je snížit v horizontu několika let energetickou náročnost minimálně o třetinu.

... více

Nebuďte RETRO, buďte ELEKTRO!

O elektromobilitě u nás a ve světě.

... více

Možnosti získání dotací na energetické úspory

Energeticky úsporná opatření je možné financovat také za podpory dotačních prostředků národních nebo evropských.

... více

Energetický management města Litoměřice

Litoměřice patří mezi rozvinuté místní Agendy 21 prosazující zapojování veřejnosti, a podporu rozhodování a plánování v oblasti udržitelného rozvoje.

... více

Inteligentní systém EKOREG – BXC

Systém pro dokonalou optimalizaci tepla  nejen v bytových domech, ale i v objektech příspěvkových organizací měst, zdravotnických zařízení apod.

... více

Odpojení od centrálního zdroje tepla

Odpojení od CZT je závažné rozhodnutí, které neučiní majitelé bytových domů ze dne na den. 

... více

Energy Performance Contracting projekty (EPC) a monitoring energetických toků

Příspěvek vychází z dlouholetých zkušeností společnosti Siemens v oblasti projektů energetických úspor a monitoringu energetických toků.

... více

Paradoxy současnosti, úspory a inovace

Nároky moderního člověka na uspokojení důležitých životních potřeb neustále rostou.

... více

Lidský faktor v energy managementu: jak dosáhnout úspor s návratností investic pod 1 rok

Práce s lidským faktorem přináší nejlepší návratnost investic a vede k pevně zakotvenému systému úspor energie.

... více

Využití odpadního tepla z výrobních procesů

Jedním ze způsobů, jak využít odpadní teplo z technologické výroby je jeho přeměna na elektrickou energii pomocí ORC (Organického Rankinova) cyklu.

... více

Přednáška k ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií

Chcete zlepšit své firemní hospodaření s energií a zároveň plnit požadavky Zákona č. 406 / 2000 Sb. o hospodaření s energií? Přijďte na naši přednášku.

... více

Podpora projektu energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Co je cílem prioritní osy 3 efektivní energie OP PIK 2014 – 2020? Přijďte si poslechnout přednášku a diskutovat na konferenci Průmyslová energetika dne 14. dubna.

... více

Technické využití tepla - prezentace společnosti TEDOM a.s.

Přijďte s námi diskutovat na téma technické využití tepla 13. dubna od 13:15 hod. do Nového Adalbertina v Hradci Králové.

... více

Kdo má zákonnou povinnost nechat si zhotovit průkaz energetické náročnosti budovy PENB?

Povinnost zpracování PENB po současné zákonné úpravě. Od 1.1.2016 musí mít PENB všechna SVJ

... více

Energetické úspory v malých a středních podnicích - PŘEDNÁŠKA

Energetické fórum, Energetické úspory v malých a středních podnicích, přednáška dne 13. dubna 2016, Nové Adalbertinum v Hradci Králové

... více

Projekt CEC5 – Výstavba nízkoenergetické budovy Ústavu sociální péče Lidmaň

Konference v rámci Energetického fóra 2016, Úspory energií nejen v obcích a městech dne 14. dubna od 9:00 hod. v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.

... více

Představujeme Vám nového mediálního partnera

Znáte první technickou internetovou televizi?

... více

Energetické fórum & Teplárenské dny se opět chlubí mezinárodní účastí

Hradec Králové (23. 4. 2015) – Letošní ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů se, kromě tradičních témat z oblasti teplárenství, nově zaměřil také na průmyslovou energetiku a úspory energií nejen v obcích, ale i v průmyslu. Převážně těchto témat se týkala odborná výstava i doprovodné konference. Na akci zavítali top manažeři mnoha tepláren a energetických společností z Česka i ze zahraničí.

... více

Jak vidí letošní ročník Ing. Petr Havelka z ČAOH?

Pane Havelko, jak hodnotíte aktuální ročník konference Energetické fórum & Teplárenské dny 2015?

... více

Odborníci z Čech i ze zahraničí míří na Energetické fórum do Hradce Králové

Další ročník Energetického fóra a Teplárenských dnů proběhne ve dnech 8. – 9. dubna 2015, tentokrát v Kongresovém centru Nového Adalbertina v Hradci Králové.  Účast na akci potvrdili významné energetické společnosti nejen Čech, ale i z okolních států.

... více

Na Teplárenských dnech opět budeme řešit problematiku odpovojání od CZT

Při příležitosti 20. výročí Teplárenských dnů se poprvé v historii konal seminář na téma jak bojovat o zákazníka v energetice....

... více

Asociace dodavatelů tepla a technolgií je opět odborným partnerem Teplárenských dnů

Stejně jako v případě jubilejního 20. ročníku Teplárenských dnů, tak i letos máme tu čest a možnost spolupracovat s odbornými partnery....

... více

Závěry Teplárenských dnů 2014

Stát by měl více podpořit kogeneraci

Postřehy, hodnocení a závěry z Teplárenských dnů 2014

... více

Teplárenské dny nalákaly hlavně vrcholový management

Hradec Králové – Ve dnech 15. – 17. dubna proběhly v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis Teplárenské dny 2014. Letošní ročník svůj program obohatil o nové konference, díky kterým se tato výstava otevřela více pro veřejnost. Odborné konference nalákaly hlavně vrcholový management. Z rozložení návštěvníků tvořil téměř 50 % účastníků odborných konferencí.

... více

V Královéhradeckém kraji dostanou občané dotace na kotle

Královéhradecký kraj – V Královéhradeckém kraji se rozhodli aktivně bojovat proti znečišťování ovzduší a schválili pro fyzické osoby, žijící v této oblasti, takzvanou kotlíkovou dotaci. Je určena na výměnu malých kotlů na tuhá paliva v rodinných domcích nebobytových jednotkách za nízkoemisní tepelné zdroje na tuhá nebo plynná paliva. Informační stánek pro občany chystá vedení kraje na výstavě Teplárenské dny 2014.

... více

Na Teplárenských dnech se uzavřou obchody za desítky milionů

Hradec Králové - Ve dnech 15. – 17. dubna 2014 se v Hradci Králové potkají špičkoví odborníci, technici i laici, zajímající se o teplárenství a energetiku. Uskuteční se totiž výstava a konference s názvem Teplárenské dny 2014, na kterou se chystají stovky lidí z České republiky i zahraničí.

... více

Teplárenské dny slaví 20 leté výročí

Ve dnech 15.–17. dubna 2014 bude v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis probíhat již 20. ročník největší výstavy z oboru teplárenství a energetiky s názvem Teplárenské dny 2014, který navazuje na úspěšné ročníky v Brně, Praze, Ostravě a Plzni.

... více

Představitelé teplárenského průmyslu se sjedou do Hradce Králové

Hradec Králové - Ve dnech 15. – 17. dubna 2014 bude v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis probíhat již 20. ročník největší výstavy z oboru teplárenství a energetiky s názvem Teplárenské dny 2014. Teplárenské dny v Hradci Králové navazují na úspěšné ročníky v Brně, Praze, Ostravě a Plzni.

... více

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show