Energetické fórum a Teplárenské dny

Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Hradec Králové

11. a 12. dubna 2018 se uskutečnil 24. ročník mezinárodního odborného fóra a výstavy Energetické fórum & Teplárenské dny. Akce je již od roku 1994 tradičním setkáním odborníků nejen z oblasti teplárenství, elektroenergetiky, energetického využití odpadů, ekologizace energetiky a průmyslu, ale i expertů na energetickou efektivitu, průmyslových i městských energetiků, jakož i poučených laiků a fanoušků tohoto oboru.

24. ročník Energetického fóra & Teplárenských dní opět doprovázel celkem 8 odborných konferencí

Bussines to Bussines jednání po oba dny dle Vašeho zájmu

 

Na této specializované nezávislé akci jsme Vám představili technologie, služby, výrobky a novinky pro:

 • centrální výrobu a distribuci tepla,
 • výrobu a distribuci chladu,
 • elektroenergetiku,
 • primární zdroje energie (uhlí, plyn, ropa a výroba derivátů ropy),
 • environmentální technologie pro ochranu životního prostředí (BAT),
 • technologie a zařízení pro využívání OZE,
 • technologie a zařízení pro energetické využití odpadů,
 • technologie a zařízení pro využití odpadního tepla,
 • technologie a výrobky k dosahování úspor energií,
 • monitoring emisí do ovzduší, vod a v odpadech,
 • informační a řídící systémy pro energetiku,
 • energetický management budov, výrobních procesů, měst a obcí,

Teplárenské dny i ENERGETICKÉ FÓRUM jsou tradičním setkáváním Vás vystavovatelů, kteří nabízíte své produkty a služby v energetice, s Vašimi potenciálními obchodními partnery, kteří jsou účastníky doprovodných konferencí nebo návštěvníky akce.

Na akci zveme a každoročně se jí účastní energetici, ekologové firem, developeři, také starostové měst a obcí a další odborná veřejnost.

V rámci akce Energetické fórum &Teplárenské dny Vám na jednom místě umožňujeme:

Prezentovat se odborníkům z energetiky (teplárenství, elektroenergetiky, plynárenství, ochrany životního prostředí).
Setkat se se zástupci výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí.
Seznámit odbornou veřejnost, státní správu, samosprávu i laickou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie, pro využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické využívání odpadů a pro ochranu životního prostředí.

Součástí Energetického fóra & Teplárenských dnů 2018 bude jako každý rok i řada odborných konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na aktuální témata s uvedenou problematikou z pohledu technického, ekonomického i z hlůediska ochrany životního prostředí.

Akce dostala pro rok 2018 záštitu od Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, hejtmana Královéhradeckého kraje, primátora Statutárního města Hradce Králové.

všem za jejich podporu děkujeme.

 

 

 Ing. Adéla Trávníčková           
pořadatel výstavy
PAREXPO, s.r.o.
Ing. Jiří Švachula, CSc.       
odborný garant
EKONOX, s.r.o.
Ing. Petr Linhart
odborný garant
Asociace dodavatelů tepla a technologií

Teplárenské dny se od roku 2016 stávají součástí akce s názvem ENERGETICKÉ FÓRUM.
ENERGETICKÉ FÓRUM
je odborné fórum zaměřené na energie, jejich efektivní využívání, ekonomické dodávky zákazníkům, ekologické získávání energie, efektivní hospodařední s energiemi. Využijte ENERGETICKÉHO FÓRA k prezentaci svých produktů a služeb potencionálním obchodním partnerům, kteří jsou účastníky doprovodných konferencí nebo návštěvníky akce.

Často hledáte

Doprovodný program...
Historii akce...
Kde se ubytovat...
Jak se na výstavu dostanete...
Nomenklaturu výstavy...
Kontakty na pořadatele...

Chcete dostat jako první vždy aktuální programy konferencí? Pošlete nám Váš e-mail a my Vám je zašleme.Odeslat

Váš email nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show