Zprávy & tiskové zprávy

Perspektiva energetického využívání odpadů pohledem cirkulární ekonomiky.

Perspektiva energetického využívání odpadů pohledem cirkulární ekonomiky.

Ing. Soňa jonášová - 21.03.2017 (přečteno 1902x)

Hierarchie nakládání s odpadem je jasná a energetické využivání staví nad prosté skládkování. Jde ale ruku v ruce se zvyšování míry recyklace a současným zaváděním ekodesignu? Měli bychom stavět nové kapacity pro energetické využívání bez toho, aniž bychom se obávali, že pro ně v budoucnu nenajdeme adekvátní vstupy? Legislativa je v současnosti v takovém stavu, že se od ní investoři mohou opřít jen stěží. Kudy se tedy mohou vydat aniž by stavěli na nestabilních základech?

Během přednášky bude představeno využívání odpadů jako součást komplexních projektů využívajících odpady nejen materiálně, ale i jako zdroj energie. Příklady ze světa však doplní konkrétní projekty, které jsou připravovány v České republice. 

Cirkulární ekonomika je sice systém, ve kterém odpady v ideálním případě nevznikají, pravda je ale taková, že v současnosti startujeme v bodě, kdy naše hospodaření se zdroji vypadá tak, že na jeho konci je stále například polovina komunálních odpadů ukládaných na skládky. Začít tedy musíme v souvislostech regionálních specifik, silných stránek, kterými Česká republika oplývá a zejména díky mezioborové spolupráci, která bude pro úspěšné projekty, jejichž je energetické využívání součástí, nezbytná. A není právě spolupráce ve dnešním světě silných lobbystických skupin a obajování krátkodobých ekonomických zájmů ta největší výzva? 

Toto a mnoho dalšího se dozvíte od
paní ředitelky Soňi Jonášové z Institutu cirkulární ekonomiky
ve středu 12. dubna 2017 na konferenci
Energetické využití odpadů a odpady z energetiky.

 

Zpět

Další články:

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show