Zprávy & tiskové zprávy

Aktuální možnosti čerpání dotací pro malé a střední podniky

Aktuální možnosti čerpání dotací pro malé a střední podniky

Bc. Petra Matějíčková, ředitelka jednatelství, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje - 24.08.2016 (přečteno 2106x)

Nemovitosti

Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost
 • revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely
 • podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • na přípravu podnikatelské zóny
 • na zhotovení projektové dokumentace, projektovou a inženýrskou činnost
 • na nákup či úpravu pozemků
 • na přípravu území (terénní úpravy, demolice,…)
 • na rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy
 • na odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a komunikace
 • hardware a sítě, technické zařízení budov

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • pro malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského či těžebního průmyslu, ICT, technologických center či strategických služeb, zpracování odpadů nebo velkoobchodu a maloobchodu
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 200 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů.

Zpět

Další články:

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show