Zprávy & tiskové zprávy

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

22.4.2016, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/) - 27.05.2016 (přečteno 2424x)

Národní akční plán energetické účinnosti/efektivity (NAPEE) popisuje plánovaná opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené úspory energie, včetně úspor při dodávkách, přenosu či přepravě a distribuci energie, jakož i v konečném využití energie.

První NAPEE pro Českou republiku byl zveřejněn v roce 2007, druhý pak v roce 2011. Oba tyto plány byly vypracovány dle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (ESD). Cílem pro ČR stanoveným touto směrnicí je snížení roční průměrné spotřeby energie z let 2002—2006 o 9 % v období let 2008 — 2016. Směrnice ESD byla k 5. 6. 2014 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED), s tím, že původně vytyčené vnitrostátní cíle jednotlivých členských států do roku 2016 byly rozšířeny.

V pořadí již třetí NAPEE uvádí odhad očekávaných úspor energie do roku 2020, a to jak v domácnostech, tak v průmyslu, v zemědělství, v dopravě a v sektoru služeb. Plán uvádí politicko—ekonomická opatření k dosažení vnitrostátního orientačního cíle do roku 2020, kdy by měla Česká republika dosáhnout tzv. celkových nových úspor na konečné spotřebě energie ve výši 47,78 PJ (13,27 TWh). NAPEE—III schválila vláda dne 22. 12. 2014 svým Usnesením č. 1085/2014. Materiál byl následně vložen do databáze strategií.

Čtvrtá aktualizace NAPEE byla zpracována v návaznosti na dokončení procesu schválení programů financovaných z Evropských investičních a strukturálních fondů. V rámci aktualizace byl přepočítán kumulativní cíl úspor energie v konečné spotřebě podle článku 7 směrnice o energetické účinnosti dle metodiky Eurostat na hodnotu 50,67 PJ (14,08 TWh) a na základě vyhodnocení současného nastavení alternativního schématu byla přidána další politická opatření v oblasti bytové výstavby, průmyslu, dopravy, zemědělství a zvýšení energetické účinnosti na úrovni samosprávy. Vláda ČR aktualizaci NAPEE schválila dne 16. 3. 2016 svým usnesením č. 215.

Přílohy ke stažení:

  • 4. národní akční plán energetické účinnosti (2016)
  • 3. národní akční plán energetické účinnosti (2014)
  • 2. národní akční plán energetické účinnosti (2011)
  • 1. národní akční plán energetické účinnosti (2007)

Zpět

Další články:

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show