Zprávy & tiskové zprávy

Energetické fórum & Teplárenské dny - tisková zpráva

Energetické fórum & Teplárenské dny - tisková zpráva

Parexpo, s.r.o. - 31.03.2016 (přečteno 2019x)

Energetické fórum & Teplárenské dny akce se dlouhodobě věnují nejen teplárenství, ale i energetickému využívání odpadů i dalším tématům z energetiky, úsporám energií a energetické efektivitě, 22. ročník akce proběhne 13. a 14. dubna 2016 v kongresovém centru Nové Adalbertinum v Hradci Králové.  

Je skutečně na co se těšit, po oba dny budou probíhat diskuse na jednotlivých konferencích a seminářích, jak ze strany odborníků, tak i poučených laiků a úplných laiků. Zajímavé informace z oblasti hospodaření s energiemi a s tím spojenou legislativou mohou získat zástupci měst a obcí, ale i zástupci malých a středních podniků, velkých průmyslových podniků i tepláren.

Dozvíte se nové informace o možnosti získávání dotací, o aktuálních povinnostech a novele ze zákona o hospodaření energií i o problematice povinných energetických auditů. „Díky jednoduchým postupům se tak může podnik i obec, stát ekonomicky stabilnější, ušetří-li za vydanou energii, což není pouze o změně dodavatele energií ovšem i o dalších jednoduchých opatřeních. Konference určená všem výrobním a průmyslovým podnikům mimo jiné otevře téma kontrol a z toho plynoucích finančních postihů průkazů energetické náročnosti budov (PENEB), která se týká stavebníků, vlastníků a provozovatelů budov, tedy nejen SVJ, ale i výrobních a firemních budov,“ doplňuje jednatelka pořádající agentury PAREXPO, s.r.o., Ing. Adéla Trávníčková.

Osm odborných konferencí s mezinárodní účastí nabízí bohatý a zajímavý program i z oblasti průmyslové energetiky, energetického využití odpadů a prevence závažných chemických havárií.

Odbornými partnery akce jsou již tradičně pro obor teplárenství Asociace dodavatelů tepla a technologií, pro energetické využití odpadů Česká asociace odpadového hospodářství, pro obor ekologizace energetiky a průmyslu společnost EKONOX, s.r.o., pro zvýšení energetické efektivity v malých a středních podnicích Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní centrum energetických úspor.

Nabídka programu je na této dvoudenní akci široká. Fórum je každý den doplněno setkáním business to business, je tak možné získat a navázat obchodní vztahy i na neformálním společenském setkání. Tato odborná, ale i společenská akce, celostátního rozsahu má tradici, kterou nelze přehlédnout. Svědčí o tom nejen pravidelná účast přednášejících všech zainteresovaných ministerstev, Energetického regulačního úřadu nebo Státní energetické inspekce a dalších orgánů státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů a mnoha dalších, ale především účast odborníků z celé České republiky, Slovenské republiky i Polska,“ upřesňuje za pořadatele Adéla Trávníčková.

Doprovodná výstava, která je součástí celé akce prezentuje a seznamuje odbornou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie, pro využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a energetické využívání odpadů a pro ochranu životního prostředí.

Do celého programu jsou zařazeny hlavně ukázky z praxe a dvoudenní dotační poradenství v oblasti úspor energií. 13. dubna nabídneme i živou ukázku nejlepšího elektromobilu na světě, amerického vozu značky TESLA model S P85D.

Těšíme se na setkání a diskusi s Vámi ve dnech 13. a 14. dubna v Hradci Králové.

PAREXPO, s.r.o.

www.teplarenske-dny.cz

 

Zpět

Další články:

Chcete dostat jako první vždy aktuální programy konferencí? Pošlete nám Váš e-mail a my Vám je zašleme.Odeslat

Váš email nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show