Zprávy & tiskové zprávy

Energetický management města Litoměřice

Energetický management města Litoměřice

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D. - 23.03.2016 (přečteno 1174x)

V České republice, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, se stále více akcentuje potřeba hledat nové přístupy, jak dlouhodobě posilovat kapacity plánování ve veřejné správě. Zároveň budou města a obce stále více čelit rostoucí energetické náročnosti a závislosti jednotlivých zemí na dovozu energetických zdrojů (ropa, plyn). Mezi známé iniciativy a sdružení na evropské úrovni, které si uvědomují, že energetika je jejich prioritou patří např. Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors), Asociace měst a obcí se zájmem o udržitelnou energetiku (Energy Cities), či Sdružení měst a obcí snižující svou uhlíkovou stopu (Climate Aliance). V energetice měst a obcí je stále velký prostor pro posilování plánování, které bude mít stěžejní dopad na udržitelný rozvoj.

Litoměřice patří mezi rozvinuté místní Agendy 21 prosazující zapojování veřejnosti, a podporu rozhodování a plánování v oblasti udržitelného rozvoje. Zároveň město uskutečňuje pokročilé aktivity i v oblasti rozvoje udržitelné energetiky a strategického plánování. Od roku 2014 je město členem Energy Cities a v roce 2016 vstoupilo do Paktu starostů a primátorů.

Mezi hlavní důvody pro prosazování udržitelné energetiky a realizaci aktivit energetického managementu patří to, že progresivní města a obce mění svoji roli z pouhého spotřebitele energie i na jeho výrobce a případně i dodavatele, což je přístup, o který se snaží i město Litoměřice.

Předkládaná prezentace tak popisuje základní oblasti činnosti energetického managementu města Litoměřice a uvádí jejich vzájemnou propojenost v rámci systému řízení města směrem k udržitelnému rozvoji. Mezi základní oblasti, které budou prezentovány patří především: energetický plán města, geotermální projekt, EPC projekt, fotovoltaické elektrárny, obchodování elektřiny a plynu, fond Úspor energie, podpora instalace solárních panelů, renovace objektů v nízkoenergetickém standardu, Asociace energetických manažerů měst a obcí.  

Zástupci města Litoměřice se těší n asetkání s Vámi dne 14. dubna v Novém Adalbertinu v Hradci Králové na konferenci Úspory energií v obcích a městech.

město Litoměřice

Zpět

Další články:

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show