Zprávy & tiskové zprávy

Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat nák

Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat nák

Ing. Petr Havelka - 20.02.2018 (přečteno 1949x)

„Začátek roku odstartovala informace o skrytě připravované účelové poslanecké novele odpadového zákona. Ta hrozila rizikem, být dalším pokusem, jak uměle zvýšit náklady na odpadové hospodářství obcí a měst. Obce a města platí většinu nákladů souvisejících s komunálními odpady. Cílem novely mělo být, dle jejich navrhovatelů, vytvoření ekonomického prostoru pro nákladné soukromé investice v odpadovém sektoru a zajistit jejich výhodnou návratnost. Obce a města z celé ČR však začaly široce vyjadřovat svou nevoli s takovýmto účelovým řešením. Řada z nich sdělila svůj jasný nesouhlas dokonce písemně. Je tedy zřejmé, že je třeba hledat vyvážené a akceptovatelné řešení. Oborové svazy - Spolek veřejně prospěšných služeb, Sdružení komunálních služeb a Česká asociace odpadového hospodářství, které o riziku nestandardní novely informovaly jako první, navrhly možné řešení, jak bez potřeby násobného zdražení splnit evropské recyklační cíle. Řešení je obsaženo v deseti konkrétních opatřeních. Podstatné je také to, že navrhovaných deset opatření není jen deklarací, ale jedná se z části o již spuštěná řešení, která se v praxi obecních a městských systémů nakládání s odpady ukazují jako plně funkční. A to jak po stránce nastavení trendu k dosažení evropských cílů, tak po stránce ekonomické. Shrnutí současného stavu a jednotlivá opatření navrhovaná oborovými svazy zajišťujícími svými členy cca 90% trhu nakládání s komunálními odpady v ČR, budou obsahem letošní prezentace Petra Havelky.“

Další informace a podrobnosti k desateru moderního odpadového hospodářství uslyšíte od Ing. Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství ve čtvrtek 12. dubna 2018 na konferenci Energetické využití odpadů a odpady z energetiky 

Česká asociace odpadového hospodářství
Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9
web: www.caoh.cz

Zpět

Další články:

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show