Zprávy & tiskové zprávy

Zvýšení účinnosti stávajících elektrostatických odlučovačů

Zvýšení účinnosti stávajících elektrostatických odlučovačů

Ing. Jaroslav Hradílek - 13.02.2018 (přečteno 2212x)

Zvýšení účinnosti stávajících elektrostatických odlučovačů (EO) pro dosažení BAT / BREF 2021

Dne 31.12.2017 bylo předáno Evropskou komisí členským státům „Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení. Tímto prováděcím rozhodnutím jsou provozovatelé velkých spalovacích zařízení povinni do 6/2021 upravit své provozy tak, aby splňovala nové emisní limity. Účel naší přednášky je seznámit Vás s technologií Coromax®, tj. se speciálními pulzními zdroji pro EO, které tuto novou problematiku řeší pro tuhé znečišťující látky (TZL). K dosažení nových nízkých emisních limitů na TZL je nutné zaměřit se na ty nejmenší prachové částice, tj. částice PM 2,5 a menší. Zdroje Coromax® se osazují od zadních sekcí EO a jsou vhodné pro troj a více sekcové EO, kde jsou schopny redukovat částice PM 2,5 a menší, a to až o 80 %, což také velmi pozitivně ovlivňuje účinnost odsíření. Obecně je odlučivost přímo úměrná dosahovanému napětí uvnitř EO a jedině zdroje Coromax® jsou schopné ve skříni EO udržovat díky pulzní technologii napětí až 140 kV a tím účinně řešit problematiku zpětné korony a přeskoků, v důsledku čehož dochází ke značnému zvýšení odlučivosti TZL a kovů a polokovů vázaných na TZL. Na zdrojích spalující hnědé uhlí je možno dosáhnout za EO 10 mg/Nm3, na zdrojích spalující černé uhlí pak až 4mg/Nm3. Díky vysoké účinnosti zdrojů Coromax® se tak provozovateli otevírá možnost odebírat i horší kvalitu uhlí. Instalace zdrojů Coromax® za stávající zdroje je možná v rámci dnů, ztráty z nevýroby jsou tak minimální. V neposlední řadě po instalaci zdrojů Coromax® výrazně klesá vlastní spotřeba elektrické energie EO, a to až o 40 % - 60 %. U velkých elektráren se pak úspora pohybuje kolem 1 MWh za rok, což jsou v ročním součtu úspory kolem 5–10 mil. Kč.
V rámci nových požadavků na redukci rtutě (Hg) nyní probíhá výzkum, kde se vychází z předpokladu, že lze navýšit redukci Hg v EO o cca 10 % dávkováním aktivního uhlí či jiných aditiv.

Další informace a podrobnosti k zvýšení účinnosti stávajících elektrostatických odlučovačů uslyšíte od Ing. Milan Václavík ze společnosti Aeras, s.r.o. ve čtvrtek 12. dubna 2018 na konferenci Průmyslová energetika

Aeras, s.r.o.,
Ostrovní 30/126,
110 00 Praha 1 – Nové Město
www.aeras.pro

Zpět

Další články:

Chcete dostat jako první vždy aktuální programy konferencí? Pošlete nám Váš e-mail a my Vám je zašleme.Odeslat

Váš email nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show