Nomeklatura výstavy

Ekologie

 • Nejlepší dostupné techniky (BAT)
 • Zařízení pro čištění spalin
 • Zařízení pro úpravu napájecí vody a odpadních vod
 • Zpracování odpadů z energetických výrob
 • Emisní a imisní monitoring exhalací, přenosné analyzátory
 • Software pro vyhodnocování emisí a imisí

Předávací stanice

 • Předávací stanice tepla
 • Výměníky tepla
 • Zařízení pro přípravu teplé vody
 • Zásobníky teplé vody

Budovy

 • Regulační prvky a regulátory
 • Zařízení pro měření spotřeby tepla
 • Radiátory
 • Zařízení pro vyhodnocování spotřeby tepla
 • Zateplování budov a staveb
 • Energetický štítek budov
 • Elektronická aukce dodavatelů energií pro odběratele energií

Elektroenergetika

 • Rozvodná zařízení, rozvodny
 • Transformátory a trafostanice
 • Kabelové rozvody a vodiče
 • Spínací a měřící zařízení
 • Silnoproudá elektrotechnika
 • Izolátory, elektromotory
 • Náhradní zdroje elektrické energie
 • Záložní zdroje elektrické energie

Výroba a rozvod chladu

 • Zařízení pro výrobu chladu
 • Rozvody chladu
 • Izolace rozvodů chladu

Plynárenství a energetika

Úspory energií

Zdroje tepla, turbíny

 • Paliva (pevná, kapalná, plynná, biopaliva, biomasa)
 • Opravy a úpravy kotelen
 • Kogenerační jednotky
 • Parní a plynové turbíny
 • Mikroturbíny
 • Zařízení energetického využití odpadů
 • Tepelná čerpadla
 • Palivové články

Rozvody tepla

 • Předizolovaná potrubí
 • Rozvody tepla
 • Izolace a izolační prvky
 • Armatury, ventily
 • Oběhová čerpadla
 • Prvky pro měření tlaku, teploty a průtoku

Obnovitelné a druhotné zdroje energie

 • Solární energie
 • Energie vody
 • Geotermální energie
 • Větrná energie
 • Energie z biomasy
 • Využití zbytkového tepla

Odpady

 • Odpady z energetiky
 • Energetické využití odpadů
 • Tuhá alternativní paliva
 • Bioodpady a jejich zpracování

Ostatní

 • Řídící, automatizační a regulační technika
 • Distribuce elektřiny, tepla a plynu
 • Inženýrská a projekční činnost
 • Financování, dotace, úvěry
 • Vzdělávací a školící činnost
 • Informační a řídící systémy
 • Komíny
nahoru
 
zavřít

Chcete poslat aktuální informace a programy konferencí?

Maximálně 6x za rok Vám do emailu zašleme podrobnosti.
Odeslat

Váš email je u nás v bezpečí, nebude předán 3. osobám, ani 3. stranám.

show